Vihreän yhdistyksen ABC

Muistathan päivittää yhdistyksesi yhteystiedot puolueelle!

Sisältö:

1. Yleisiä yhdistysohjeita
2. Vihreä organisaatio
3. Yhdistyksen perustaminen
4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä
5. Puolueen viestintä
6. Rahoitus ja varainhankinta
7. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako
8. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?
9. Yhdistyksen purkaminen

1. Yleisiä yhdistysohjeita

Vihreä yhdistys 2020 -oppaasta löydät ajankohtaisimman tiedon. Lue se ensin, jaa oman yhdistyksen hallitukselle, ja tallenna tai tulosta itselle helposti käytettäväksi!

Vihreille yhdistyksille hyödyllistä materiaalia, kuten esimerkkejä ympäri Suomen, on koottu Vihreä yhdistystieto -kansioon. Kannattaa tutustua myös puolueen nettisivuihin ja strategiaan. Täältä löydät ehdokasoppaan, josta löydät ajankohtaiset tiedot vaaleihin liittyen.

Oppaita ja koulutusta

Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio on julkaissut kaikille yhdistyksille tarkoitetun Yhdistystoimijan oppaan, jonka lukemalla pääsee pitkälle! Opas on hyvä olla käsillä kokeneemmallakin yhdistysaktiivilla. Yhdistystoimijan opas on annettu kaikille vihreille yhdistyksille. Jos oma kirja on hukassa, kannattaa kysellä edellisiltä toimijoilta, ostaa uusi tai lainata opas piiriltä, liitolta tai puoluetoimistolta.

Perustietoa yhdistystoiminnasta löydät myös netistä, esimerkiksi oppaasta Yhdistystoiminnan avaimet. Myös Yhdistyslakiin voi tutustua.

Opintokeskus Vision sivuilta löytyy kursseja ja materiaalia esimerkiksi vapaaehtoisjohtamisesta ja vihreästä politiikasta. Vision avulla voit saada koulutusta myös omalle yhdistyksellesi tai alueellesi.

Voit myös missä tahansa yhdistysasiassa kääntyä piirisi tai liittosi työntekijöihin. Puoluetoimisto auttaa yhdistyksiä osoitteessa yhdistysasiat@vihreat.fi ja jäsenasioissa osoitteessa jasenasiat@vihreat.fi. Voit myös liittyä Vihreiden yhdistysten keskustelukanava Vyyhti-ryhmään Facebookissa kyselemään ja keskustelemaan!

Yhdistyksen muistilista

1. Yhdistyksen säännöt

Oman yhdistyksen säännöt ovat yhdistystoiminnan tärkein apuväline. Säännöistä löytyvät mm. yhdistyksen tarkoitus sekä hallituksen ja puoluekokousedustajien valinta. Sääntöjä kannattaa vilkuilla tasaisin väliajoin ja antaa ensimmäisenä perehdytysmateriaalina uusille hallituslaisille. Vain säännöissä lukevat asiat yhdistyksen pitää tehdä, lain näkökulmasta. Useimmat vihreät yhdistykset käyttävät puolueen mallisääntöjä.

2. Toimintasuunnitelma, budjetti ja talous

Periaate on, että yhdistys tekee, mitä toimintasuunnitelmassa lukee, pysyen budjetissa. Jäsenille kannattaa antaa todellinen mahdollisuus ideoida ja vaikuttaa suunnitelmiin! Suunnitelmaan voi kirjata tavoitteita, joita seurataan vuoden aikana ja arvioidaan vuoden loputtua toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Yhdistyksen taloudenhoidon tulee olla huolellista: päätökset kokouksissa ja pöytäkirjoissa, kuitit tallessa selitysten kanssa, kirjanpito kaksinkertaista ja tilinpäätös ja toiminnantarkastus hoidettu asianmukaisesti. Apua taloudenhoitoon saa mm. Yhdistystoimijan oppaasta ja piiri- tai liittojärjestöstä.

3. Kokoukset ja pöytäkirjat

Kokouksia on turha pitää ilman syytä! Tärkeintä on päättää rahankäytöstä ja jäsenistä kokouksissa. Kokoukset kannattaa valmistella ja hoitaa tehokkaasti, ja käyttää enemmän aikaa ideoimiseen ja keskusteluihin rennommassa ympäristössä. Kaikkea ei todellakaan tarvitse päättää kokouksessa.

Hallituksen pöytäkirjoissa on tärkeintä kirjata kaikki yhdistyksen rahankäyttö (mieluiten etu- ja jälkikäteen, vähintään jompikumpi) ja jäsenten hyväksymiset ja erottamiset. Hyvä arkistointi paperilla ja sähköisesti on kullan arvoista! Hyvä sähköinen arkistointiväline on ilmainen Google Drive. Paperiset pöytäkirjat tulee tallettaa allekirjoitettuina varmaan paikkaan. Lisätietoja ja apua voit kysyä piirisi tai liittosi työntekijöiltä tai osoitteesta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Pohjat esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä hallitukselle että kevät- ja syyskokouksiin löydät Vihreä yhdistystieto -kansiosta kohdasta Yhdistyshallinto ja hallituksen toiminta.

4. Jäsenasiat ja viestintä

Jäsenet ovat yhdistys! Jäsenet tulee hyväksyä ja erottaa hallituksen kokouksessa, ja heistä on pidettävä jäsenluetteloa. Lisätietoa jäsenasioiden hoidosta, jäsenmaksuista ja jäsenrekisteristä löydät mm. Vihreä yhdistys 2020 -oppaasta (linkki kohdassa 1).

Uusi jäsen on hyvä toivottaa lämpimästi tervetulleiksi esimerkiksi puhelulla. Jäsenille kannattaa kertoa, mitä yhdistyksessä, vihreissä ja politiikassa tapahtuu, sekä antaa aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua.

Jäsenille ja vihreistä kiinnostuneille ihmisille voi viestiä esimerkiksi sähköpostilistalla (tilaa oma @vihreat.fi -lista hallintopäälliköltä), tapaamisissa, puheluilla ja viesteillä, Facebook-sivulla ja -ryhmässä tai muualla somessa. Facebook-sivu on julkinen viestintäkanava, Facebook-ryhmä puolestaan hyvä keskusteluväylä jäsenille. Kysy vinkkejä viestintään piirisi tai liittosi työntekijöiltä. Muistathan, että kaikki vihreiden tapahtumat ja viestintäkanavat ovat turvallisia tiloja ja häirintään puututaan aina.

5. Yhdistystoiminta on yhdessä tekemistä!

Yhdistyshallinnon tarkoitus on antaa mahdollisuuksia ja reilut puitteet yhteiselle tekemiselle. Tällä muistilistalla pääset pitkälle, älä anna byrokratian seistä tiellä, käytä sitä hyödyksi. Ideoita yhdistystoiminnalle löytyy rajattomasti, innostus ja ilo tehdä yhdessä riittävät!

Keskittykää mukavaan ja vaikuttavaan toimintaan, ja kertokaa siitä muille. Se on helpointa jäsenhankintaakin. Turvallisen tilan luominen kaikille osallistujille on myös tärkeää. Joskus voi myös pysähtyä miettimään syvällisemmin miksi ollaan olemassa, miten vaikutetaan ja tehdään politiikkaa, esimerkiksi puolueen strategian avulla. Pitäkää hauskaa!

 

2. Vihreä organisaatio

Vihreiden jäsenet kuuluvat puolueeseen jonkun vihreän yhdistyksen kautta. Vihreisiin kuuluu noin 200 jäsenyhdistystä. Kaikkiin yhdistyksiin liitytään puolueen liittymissivun kautta.

Jokaisessa vaalipiirissä toimii piirijärjestö (Ahvenanmaata lukuunottamatta), johon alueen vihreät yhdistykset kuuluvat. Vaalipiireissä voi olla monenlaisia vihreitä yhdistyksiä: yhdessä tai useammassa kunnassa toimivia kunnallisjärjestöjä, niihin kuuluvia kaupunginosayhdistyksiä, vihreiden nuorten ja naisten paikallisia yhdistyksiä ja muita vihreitä yhdistyksiä. Helpoiten saat oman piirisi yhdistystilanteen selville piirijärjestösi nettisivulta.

Pääsääntöisesti piirijärjestöt vastaavat eduskuntavaaleista ja maakuntavaaleista alueellaan, kunnallisjärjestöt kuntavaaleista. Piirijärjestöt koordinoivat myös muuta puolueen toimintaa ja vaaleja alueellaan, sekä tuovat oman alueensa viestejä ja edustajia puolueen johtoon. Piirien syys- ja kevätkokoukset ovat yhdistyksille ja niiden jäsenille tärkeitä vaikuttamisen paikkoja. Kaikissa kysymyksissä voi olla yhteydessä oman piirinsä työntekijään tai puheenjohtajaan.

Vihreillä on myös valtakunnallisia yhdistyksiä, joiden toimialueena on koko maa. Puolueella on kaksi valtakunnallista liittojärjestöä, Vihreät nuoret ja Vihreät naiset, joihin jäsen voi kuulua suoraan tai kuulumalla niiden paikallisiin yhdistyksiin, kuten Helsingin vihreisiin nuoriin tai Lapin vihreisiin naisiin. Vuoden 2019 alusta myös Tieteen ja teknologian vihreät Viite toimii valtakunnallisena liittojärjestönä, jolla on puolisen tusinaa alueellista jäsenyhdistystä. Muita valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ovat esimerkiksi Maaseutu- ja erävihreät, vammaisjärjestö Vihreät vaivaiset, Finlands Svenska Gröna, Green Sisu, TalousVihreät ja Vihreät vegaanit.

Yhdessä nämä kaikki järjestöt muodostavat Vihreiden organisaation. Tässä järjestörakennekuvassa ylhäällä ovat vihreiden jäsenet, jotka kuuluvat yhdistyksiin (vihreä nuolet). Yhdistykset voivat kuulua muihin yhdistyksiin (ruskeat nuolet). Yleensä yhdistykset kuuluvat toisiin yhdistyksiin, jotta yhteistyö esimerkiksi vaalikampanjoinnissa toimii, ja kaikki resurssit ja edustukset jakautuvat reilusti. Rakenteista ja niiden syistä voit kysyä lisää piirien ja liittojen työntekijöiltä tai puoluetoimistolta yhdistysasiat@vihreat.fi. Kaikki yhdistykset ja siis jäsenet kuuluvat puolueeseen Vihreä liitto r.p.

Puolueen organisaatiosta, kuten puolueen toimielimistä, poliitikoista sekä kansainvälisistä yhteyksistä voit lukea lisää täältä.

Vihreät järjestörakenne

3. Uuden vihreän yhdistyksen perustaminen

Puuttuuko omalta paikkakunnaltasi vihreä paikallisjärjestö? Harkitsetko uuden vihreän yhdistyksen perustamista? 

Ota yhteyttä piirisi tai liittosi työntekijään, osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi tai puoluetoimiston hallintopäällikköön ja kysy lisää. Voit katsoa ohjeet myös tästä. Jos yhdistyksen perustaminen tuntuu liian isolta askeleelta, voit järjestää vihreää toimintaa paikkakunnallasi myös ilman yhdistystä.

Jos haluaisit perustaa vihreää toimintaa tai keskustelua jonkin aiheen pohjalle, yksi helppo tapa on perustaa Facebook-ryhmä, jonne koota aiheesta kiinnostuneita. Vapaamuotoisia vihreitä ryhmiä, joissa voi keskustella ja ideoida toimintaa, ovat esimerkiksi Facebookin haulla löytyvät Talousvihreät, Vihreä yrittäjyys, Vihreä turvallisuuspolitiikka, Vihreät feministit, Vihreä sateenkaariverkosto, Vihreä koulutusverkosto ja Vihreät sosiologit. Osa vihreistä vapaamuotoisista ryhmistä on salaisia. Ryhmät eivät ole puolueen hallitsemia, niihin saattaa kuulua myös puolueen ulkopuolisia henkilöitä, niissä ei saa levittää luottamuksellista tietoa, eivätkä kirjoitukset välttämättä edusta puolueen linjaa. Lisää voit kysyä osoitteesta yhdistysasiat@vihreat.fi.

 

4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä

Jäsenmaksurekisterin käyttöohjeet löytyvät  Vihreä yhdistystieto -kansiosta.

Puolueen jäsenpalvelut, kuten yhteystietojen muutosohjeet, löytyvät nettisivuilta. Jäsenten tietojen muutokset pitää aina ilmoittaa myös puolueelle: jasenasiat@vihreat.fi.

 

5. Puolueen viestintä

Seuraa Vihreitä esimerkiksi Facebookin, Twitterin tai Youtuben kautta.

Yhdistyksen ja paikallisten vihreiden aktiivien kannattaa hyödyntää puolueen viestintää, esimerkiksi jakamalla omilla saatteilla some-päivityksiä, tekemällä niiden avulla avauksia oman alueen politiikkaan ja mediaan sekä herättämällä niistä keskustelua. Myös puolueen nettisivuilta löytyviä ohjelmia, puheita ja tiedotteita, blogia ja kuvapankkia voi hyödyntää.

Kun yhdistys ilmoittaa uudet tai muuttuneet tietonsa puolueelle lomakkeella, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja (sekä viestintävastaava, jos on) liitetään Vyyhti-sähköpostilistalle. Lista on yksisuuntainen ja sillä tiedotetaan vihreille yhdistyksille tärkeistä asioista puoluetoimistolta silloin tällöin. Listalla ei voi käydä keskustelua. Viestejä ei saa välittää tai lainata eteenpäin, ellei siihen erikseen kehoteta. Listalle lähetetään ajankohtaisia muistutuksia ja yleisiä järjestötoiminnan ohjeita.

Puolueen sähköpostilistoista vastaa hallintopäällikkö. Hallintopäällikköä voi pyytää luomaan @vihreat.fi -loppuisia osoitteita ja sähköpostilistoja, tai pyytää oman vanhan listan salasanoja tai käyttöohjeita, jos ne ovat unohtuneet.

Keskustelua yhdistystoimijoiden kesken voi käydä Vyyhti-ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä voi kysyä ja jakaa kokemuksia ja käytäntöjä. Ryhmään voivat liittyä (liittymispyyntö linkistä) kaikki puolueelle ilmoitetut vihreiden yhdistysten hallitusten jäsenet. Ryhmästä vastaa hallintopäällikkö.

Kannattaa myös tilata Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision uutiskirjeet, joissa on vihreille yhdistyksille hyödyllistä tietoa kursseista, julkaisuista ja ajankohtaisista asioista.

Piireillä ja liitoilla on myös omia sähköpostilistoja yhdistyksille, yhdistysten puheenjohtajille ja jäsenille, joista saa lisätietoa piireistä ja liitoista (työntekijät hallinnoivat listoja). Puoluetoimistolta lähetetään kaikille jäsenille Vihreä kirje sähköpostiin noin kerran kuussa. Muuta viestintää puoluetoimistolta ei suoraan jäsenille ole, elleivät he kuulu esimerkiksi puolueen työryhmiin tai toimielimiin.

 

 

6. Rahoitus ja varainhankinta

Perusyhdistys saa 40 prosenttia sille maksetuista jäsenmaksuista. Jäsenmaksut ovat tärkeä rahoituskanava yhdistyksille, joten yhdistyksen kannattaa aktiivisen jäsenhankinnan lisäksi muistuttaa vanhoja jäseniä jäsenmaksusta esimerkiksi soittamalla heille. Puolue muistuttaa jäsenmaksujen maksamisesta edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneita kirjeellä vuoden alun laskun jälkeen ja alkusyksystä sekä kuukausittain sähköpostilla.

Jäsenmaksu jakautuu perusyhdistyksessä: 50 % puolue, 10 % piiri, 40 % yhdistys. Jakautuminen liittoon kuuluvassa tai valtakunnallisessa henkilöjäsenyhdistyksessä: 50 % yhdistys, 50 % puolue. Jäsenmaksu ja jakaumat päätetään vuosittain puoluekokouksessa. Puolue tilittää jäsenmaksut muutaman kerran vuodessa yhdistyksille, tilille joka on ilmoitettu puolueelle. Lisätietoa tilityksistä talouspäälliköltä.

Vihreä opintokeskus Visio myöntää tukia koulutuksiin ja koulutustyyppisiin tapahtumiin, kuten asiantuntijoiden vetämiin keskusteluihin, tutustumisvierailuihin, työryhmätoimintaan ja opintopiireihin.

Yhdistys voi itse kerätä rahaa toimintaansa puolueen rahankeräysluvan alla. Jokaisella yhdistyksellä on oma lahjoituslinkkinsä, joka kannattaa laittaa netti- ja Facebook-sivuille ja jota kannattaa mainostaa tasaisin väliajoin. Erityisen tehokasta lahjoitusten keräämistä on pyytää rahaa tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi "Auta vihreitä näkymään paikallismessuilla! Messujen osallistumismaksu on 50 euroa. Jos 5 jäsentä lahjoittaa 10 euroa, saamme paikan messuilta ja lisäämme vihreää näkyvyyttä täällä!".

Lisäksi yhdistys voi saada rahaa luottamushenkilöpalkkioista eli puolueverosta tai esimerkiksi kaupungin tukena, riippuen toimintansa tarkoituksesta. Liitoilla ja piireillä voi olla haettavaa projektirahoitusta tai toiminta-avustusta. Kysy lisätietoa suoraan piiristä tai liitosta. Piirit ja liitot sekä valtakunnalliset yhdistykset saavat tukea puolueelta, mutta niillä voi olla myös muuta omaa rahoitusta.

 

7. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako

Yhdistysasioissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman piirin, kaupunkiyhdistyksen tai liiton työntekijään. He voivat myös kouluttaa yhdistysasioissa.

Järjestöasioita voit hoitaa puolueen kanssa ottamalla suoraan yhteyttä puoluetoimiston työntekijään, jonka vastuulla asia on, tai käyttää yleisosoitetta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Hallintopäällikkö vastaa yleisestä yhdistysneuvonnasta (yhdistysten perustaminen, jäsenhakamukset, sääntömuutokset ja muut sääntöasiat, purkautumiset, lausunnot ja kiirehtimispyynnöt PRH:lle), sähköpostilistoista sekä muun muassa puoluekokouksesta ja puolue-elinten kuten puoluehallituksen ja -valtuuskunnan kokouksista.

Järjestöpäällikkö vastaa yhteydenpidosta piiri- ja liittojärjestöihin sekä valtakunnallisiin yhdistyksiin. Hän on piirien työntekijöiden esihenkilö. Järjestöpäällikön vastuulla on yleinen järjestökentän kehitys sekä koulutus. Järjestöpäällikkö ohjaa viestit tarvittaessa eteenpäin.

Johdon assistentti vastaa pääosin jäsen(maksu)asioista. Jäsenasioita kannattaa hoitaa osoitteen jasenasiat@vihreat.fi -kautta. Lisätietoa myös sivulla www.vihreat.fi/jasenpalvelut.

 

8. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?

Ovatko yhdistyksesi vastuuhenkilöt, osoitteet tai muut yhteystiedot vaihtuneet? Muista ilmoittaa muutokset Vihreän liiton toimistolle oheisella muutosilmoituslomakkeella.

Sääntö- ja nimenkirjoittajien muutokset on ilmoitettava myös Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Tarkista, ovatko yhdistyksesi tiedot ajantasalla PRH:n hakukoneella, josta näkee yhdistyksen tuoreimman ilmoituksen ajankohdan. Tarkempia tietoja voi hakea puolueen hallintopäällikkö.

 

9. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen toiminta on lakannut tai sen toiminta esimerkiksi siirretään toiseen yhdistykseen, saattaa yhdistyksen purkaminen tulla ajankohtaiseksi.

1. Ilmoita yhdistyksen purkamisaikeista osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi.

2. Lue yhdistyksen säännöistä purkautumista koskevat kohdat (päätöksen kannatusvaatimus, varojen siirtäminen).

3. Purkautumisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa (kevät- tai syyskokous tai yhdistyksen ylimääräinen kokous) ja siitä on oltava maininta kokouskutsussa. Kokouskutsun lähettämisen ohjeet ja säännökset löytyvät myös säännöistä.

4. Yhdistyksen hallituksen on laadittava loppuselvitys, joka hyväksytään kokouksessa, jossa purkautumisesta päätetään. Loppuselvitys on tilinpäätöksen kaltainen ja/tai sanallinen selvitys, josta käy ilmi, ettei yhdistyksellä ole velkoja (tai velkojien saatavat on suoritettu) ja yhdistyksen jäljelle jääneet varat (ja omaisuus) on asianmukaisesti siirretty yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Jos loppuselvitystä ei hyväksytä tai yhdistyksellä on purkautumispäätöstä tehtäessä maksamattomia velkoja, on aloitettava erilliset selvitystoimet, joiden tarkoituksena on yhdistyksen taloudellisten asioiden selvittely ennen kuin yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin lakanneeksi. Lisätietoa selvitystoimista voit kysyä järjestöpäälliköltä.

5. Purkautumispäätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä, ellei yhdistyksen säännöissä ole määrätty muuta (mallisäännöissä 3/4, muissa säännöissä saattaa olla esim. kahden yhdistyksen kokouksen päätöksellä)

6. Loppuselvityksen hyväksymisen tai selvitystoimien päättymisen jälkeen tulee ilmoitus purkautumisesta tehdä yhdistysrekisteriin. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun merkintä on ilmoituksen perusteella tehty yhdistysrekisteriin.
 

Jaa sivu: