arvot

Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Kaikki toiminta perustuu vihreisiin arvoihin, joita ovat vastuu, vapaus ja välittäminen.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot ja periaatteet:

vastuu

Meidän on kannettava vastuumme ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen. Emme voi elää tulevien sukupolvien kustannuksella.

vapaus

Vapaus kuuluu kaikille. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin.

välittäminen

Oikeudenmukainen valtio turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilainteissa. Jokainen meistä voi joskus olla heikko. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.


Vihreille on tärkeää tavoitteiden lisäksi se, miten ne saavutetaan. Haluamme uudistaa politiikkaa avoimeksi, osallistavaksi ja reiluksi. Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkia.

Keväällä 2012 hyväksytyssä periaateohjelmassa kerrotaan tarkemmin siitä, miten haluamme turvata tulevaisuuden. Ohjelmaan on koottu yhteen Vihreiden keskeiset arvot ja periaatteet sekä se, miten niitä edistämme. Ohjelmassa kerromme, millaista maailmaa haluamme olla tekemässä.

Jaa sivu: