Puoluejohto Puoluejohto

Puoluejohto pitää puolueen lankoja käsissään ja tekee suuret linjaukset.

Puoluejohtoon voidaan laskea kuuluvaksi puheenjohtaja varapuheenjohtajineen, puoluesihteeri sekä useammista ihmisistä koostuvat puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta.

Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Puoluehallituksen puheenjohtaja on myös puolueen puheenjohtaja. Sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Puoluehallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. johtaa puolueen toimintaa,
  2. huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä
  3. suunnitella ja ohjata puolueen toimintaa ja vaalivalmisteluita.

Vihreillä on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee sen puheenjohtajat ja jäsenet.

Puoluevaltuuskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu

  1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
  2. käydä keskustelua päivänpoliittisista ja kauaskantoisista asioista sekä puolueen toimista ja näkemyksistä,
  3. hyväksyä puolueen ohjelmat (lukuun ottamatta periaateohjelmaa) sekä
  4. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle.
Jaa sivu: