Varapuheenjohtajat

Puoluejohto

Vihreiden varapuheenjohtajat ovat Riikka Karppinen, Fatim Diarra ja Jaakko Mustakallio. Tällä sivulla he esittelevät itsensä.


Riikka Karppinen

Olen 24-vuotias toisen kauden kunnanvaltuutettu, kh:n jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, ympäristövaikuttaja ja reservin kersantti Sodankylästä. Opiskelen Helsingin yliopistossa suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta ja saamentutkimusta. Työskentelen järjestösihteerinä Pohjola-Nordenin nuorisoliitossa. Vihreissä olen toiminut vuodesta 2012 lähtien: paikallisyhdistyksemme puheenjohtajana, LaViNan hallituksessa sekä Vihreiden nuorten hallituksessa vuonna 2015.

Vihreillä on nyt tilaisuutensa kasvaa aidosti koko maan puolueeksi. Vakiintuminen uskottavaksi vaihtoehdoksi myös vihreille perinteisten kannatusalueiden ulkopuolella vaatii sitä, että puolueen valtakunnallisina kasvoina esiintyy alueellisesti puhuttelevia poliitikkoja, sekä teemoja myös kasvukeskusten ulkopuolelta. Piirien resurssien tulee olla riittävät, ja paikallistoimijoiden työn tukeminen on elinehto sille, että vihreät tavoitteet toteutuvat läpileikkaavasti kaikilla politiikan tasoilla. Aktiiviset ja motivoituneet paikallistoimijat luovat pohjan koko puolueen olemassaololle.

Vihreiden varapuheenjohtajana pyrin jatkamaan johdonmukaista, tuloksesta työtäni ympäristön, koulutuksen, yhdenvertaisuuden ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Mitä suurempia me valtakunnallisesti olemme, sitä enemmän meidän politiikallamme on painoarvoa. Tuhannet Lapissa vihreitä äänestäneet ansaitsevat edustajansa puolueen johtopaikoille – varsinkin, koska vaalipiiristä ei ole koskaan valittu vihreää kansanedustajaa. Tuodaan esiin kannattajiemme ääni eri taustoista, kaikkialla maassa. Tehdään yhdessä vihreistä vaikuttava koko maan puolue!

Fatim Diarra


Olen yhteiskunnallisen viestinnän ammattilainen ja haluan auttaa nyt merkittävän kokoiseksi kasvanutta puoluettamme saamaan oman viestinsä kuuluviin strategisesti niin, että emme jää muiden äänien jalkoihin. Me tarvitsemme puolueen johtoon ihmisiä, joita ei pelota pitää päätä kylmänä myös tiukoissa paikoissa ja varmistaa, että ne asiat, jotka meille Vihreille ovat niitä kaikista tärkeimpiä, myös sellaisina pysyvät.

Suomi on muuttunut. Rasistiset kommentit ja rasistinen käytös ovat on normalisoitu. Nyt kun Vihreät on merkittävä voima valtakunnallisesti, meillä on aivan erilainen asema vaikuttaa siihen, miten syrjäytymiseen puututaan. Minä tiedän mitä on kuulua näkyvään vähemmistöön.

Oman perheeni tarina elää todeksi koulutuksen voiman. Ellemme me varmista, että koulutukseen panostetaan niin, että postinumero ja vanhempien tulotaso eivät määritä lapsen tulevaisuutta niin ketä sitten. Niin kauan kun syrjäytämme maahanmuuttajanaiset kotiin emmekä varmista heidän pääsyä koulutuksen ja työn piiriin me häviämme.

Meidän Vihreiden on pidettävä huolta, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka oikeasti etenee ja että, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on itseisarvo.

Jaakko Mustakallio


Ympäristön suojeleminen ja Pariisin ilmastosopimuksen toteuttaminen ovat seuraavien vuosien tärkein tehtävämme. Kohtaloamme määrittävää kiirettä konkretisoimaan olen perustanut ilmastovelka.fi -palvelun. Tapani vaikuttaa on yhteisöllinen ja luova: pyrin jatkuvasti keksimään uusia tapoja nostaa yhteiset vihreät linjamme keskusteluun ja päätöksiin.

Ilmastokysymyksen ohella meidän vihreiden on tuotava esiin uskottavia ratkaisuja, joilla työllisyysastetta ja hyvinvointia nostetaan kaikkialla Suomessa. Työ muuttaa jatkuvasti muotoaan. Me haluamme edistää onnellista työelämää, laadukasta koulutusta ja kestävää kiertotaloutta. Haluamme tukea niin työntekijöiden, yrittäjien ja työttömien kuin perheidenkin hyvinvointia. Rakennetaan joustavampi, tasa-arvoisempi työelämä. Parannetaan ihmisten arkea, vapautta yrittää ja luoda uutta perustulon avulla. Hyvinvointivaltiomme suurimpia haasteita seuraavien vuosien aikana on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Vihreiden kärkitavoite on selkeä: Kavennetaan terveyseroja, parannetaan palvelujen saatavuutta ja hillitään kustannusten kasvua. Panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten mielenterveyspalveluihin. Minulla on henkilökohtaista kokemusta yhteiskunnan turvaverkon merkityksestä, ja olen erikoistunut terveydenhuoltoon esimerkiksi kirjoittamalla gradun terveydenhuollon rahoituksesta ja toimiessani avustajana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vihreiden tulee olla se puolue, joka aloittaa keskusteluja ja saa muut tarttumaan niihin. Visio tulevaisuudesta on vahvuutemme, ja sitä tulee entisestään kirkastaa. Visiota kannattaa rakentaa koko Suomen vihreiden voimin, tutkittuun tietoon ja arvoihimme perustuen. Näin teemme tulevat vaalivoittomme. 


 

Jaa sivu: