Kaunis kuva suolta

Luonto

Hallituksessa saavutettua

 • Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
 • Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-ohjelmalla. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja.
 • Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.
 • Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Samalla voimme vahvistaa myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua ja laajentaa kansallispuistoja.
 • Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeää. Satsaamme kansallispuistojen ja retkeilyalueiden reitteihin
 • Olemme suojelleet jo kolme tuhatta hehtaaria soita.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.


Lue lisää saavutuksista

 1. Ilmasto

 2. Luonto

 3. Koulutus

 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi

 6. Työllisyys

Jaa sivu: