Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Meillä on vielä toivoa, mutta ei juurikaan aikaa. Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa nopeammin kuin olemme uskoneet. Siksi meidän on toimittava nopeammin kuin olemme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olemme aikoneet. Tartutaan siis toimeen ja tehdään kevään vaaleista ilmastovaalit!

Korvataan öljy, kivihiili ja turve auringolla, tuulella, maalämmöllä ja biokaasulla. Ei tueta yrityksiä fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä vaan puhtaiden keksintöjen tekemisestä. Käytetään metsiämme vastuullisesti: tehdään metsähakkuita maltilla ja käytetään puuta nykyistä enemmän rakentamiseen, suojellaan soita ja vanhoja metsiämme.

Tutustu ilmastopolitiikkaamme: 

Eroon fossiilisistaRakennetaan uusiutuvaa energiaa Kasvatetaan hiilinielujaLaitetaan Suomi raiteille


Irti fossiilisista!

Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoitta sitä, että hiilinielut, kuten metsät, imevät ilmakehästä yhtä paljon hiiltä kuin sinne päästämme. 2030-luvulla on tavoiteltava negatiivisia päästöjä eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.

Fossiilisten polttoaineiden käyttämiselle on asetettava eräpäivät. Kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö on lopetettava 2020-luvulla ja maakaasun ja liikenneöljyn 2030-luvulla.

Valtion budjetista annetaan fossiilisille polttoaineille tukea joka vuosi yli miljardi euroa – tämä on kestämätöntä. Näiden ilmastolle haitallisten tukien alasajo pitää aloittaa heti ja saattaa loppuun 10 vuoden kuluessa.

Lue lisää fossiilisten polttoaineiden ja ilmastolle haitallisten tukien alasajosta, lentoverosta ja muusta puhtaan liikenteen kehittämisestä.


Rakennetaan uusiutuvaa energiaa

Kuinka tuotamme energiaa kun hiiltä ja turvetta ei enää polteta eikä autoon tankata bensiiniä? Vihreä energiavisio 2035 esittelee vaihtoehdon, jossa rakennamme lisää tuuli- ja aurinkovoimaa ja lämmityksessä hyödynnämme maalämpöä ja hukkalämpöjä. Parannamme rakennusten energiatehokkuutta ja ajamme sähköautoilla ja biokaasubusseilla.

Lue lisää Vihreästä energiavisiosta 2035


Kasvatetaan hiilinieluja

Päästöjen vähentäminen ei yksin riitä. Metsämme imevät hiiltä ilmakehästä ja auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tätä hiilinieluamme on kasvatettava. Seuraavan hallituksen on käynnistettävä kunnianhimoinen ohjelma metsien ja maaperän hiilen sidonnan kasvattamiseksi. Metsien hakkuita tulee rajoittaa. Valtionmailla avohakkuut on kiellettävä. Soita on suojeltava ja ennallistettava ja peltoja viljeltävä ilmastoystävällisesti.

Lue lisää hiilinielujen kasvattamisesta.


Laitetaan Suomi raiteille

Sähköistetty raideliikenne on käytännössä lähes päästötöntä, ja siksi junilla ja ratikoilla matkustamisesta pitää tehdä mahdollista yhä useammalle. Rakennetaan raideyhteyksistämme parempia ja nopeampia.

Tarvitaan isoja parannuksia rataverkon tärkeimpiin yhteyksiin: tunnin juna Helsingistä Turkuun ja Tampereelle, kolmen tunnin juna Helsingistä Kuopioon ja neljän tunnin juna Ouluun. Rakennetaan raitioteitä Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

Uudet matka-ajat

Lue lisää Suomi raiteille -paketista

 
Jaa sivu: